Liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÔM HOÀNG KIM

Phone: 0982.783.143

Email: hoangkimalum@gmail.com

Website: hoangkimalum.com

Bài viết trước đó 12. Kho tự động (自动仓储)
Bài viết sau đó 2. Ghép đầu Billet