1. Lò nung Billet

Liên hệ

  • Tối ưu hóa mỏ đốt và vùng sấy cho năng suất cao nhất.
  • Tự động vào/ra Billet, ổn định, hiệu suất cao.
  • Điều khiển độc lập cho các vùng con lăn trong lò.

Mô tả

Trước khi đùn ép, Billet được nung lên tới nhiệt độ khoảng 520 – 540oC trong lòng nung Billet. Sau đó được cắt ngắn phù hợp với công nghệ đùn ép cho từng mã sản phẩm.

Với thiết kế tối ưu hóa mỏ đốt và vùng sấy cho năng suất cao nhất và tiết kiệm nhiên liệu.

Tự động vào/ra Billet, ổn định, hiệu suất cao.

Điều khiển độc lập cho các vùng con lăn trong lò.