4. Thiết bị cưa Billet nóng

Liên hệ

  • Mặt cắt thẳng góc 100%
  • Hệ thống đo chiều dài Billet với độ chính xác rất cao.
  • Không sử dụng xylanh thủy lực, toàn bộ sử dụng điện và khí động.
  • Hệ thống thu hồi phoi nhôm và sương dầu với hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.
  • Tận dụng được những đầu mẩu Billet ngắn, giảm phế liệu Billet rất nhiều. 

Mô tả

Ngoài phương pháp cắt nóng Billet. Chúng tôi còn phát triển thiết bị cưa nóng Billet với tính năng vượt trội như sau:

  • Mặt cắt thẳng góc 100%
  • Hệ thống đo chiều dài Billet với độ chính xác rất cao.
  • Không sử dụng xylanh thủy lực, toàn bộ sử dụng điện và khí động.
  • Hệ thống thu hồi phoi nhôm và sương dầu với hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.
  • Tận dụng được những đầu mẩu Billet ngắn, giảm phế liệu Billet rất nhiều.

Dưới đây là 3 Video mô tả quá trình:

Video 1: Máy Cưa Billet Nóng

Video 2: Hệ Thống Ghép Đầu Billet

Video 3: Cắt Nóng + Nung Biến Tần

Video 4: Cưa Nóng + Robot + Bóc vỏ + Nung Biến Tần