6. Lò hóa già

Liên hệ

  • Tăng độ cứng thành nhôm định hình.
  • Cải thiện tính chất vật lý.
  • Tuần hoàn gió nóng đồng đều.

Mô tả

Sau khi đùn ép, thanh nhôm định hình cần phải qua quá trình xử lý nhiệt để tăng độ cứng, cải thiện tính chất vật lý.

Có 2 loại lò hóa già:

(A) Dạng xe (Trolley type).

(B) Dạng con lăn (Roller type).

Quy cách:

– Theo yêu cầu của khách hàng.

Gia nhiệt:

– Bằng điện hoặc GAS.

Phương thức xử lý nhiệt:

– Gió nóng tuần hoàn hai bên tường lò hoặc tuần hoàn trước sau của lò.