Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Nhôm Hoàng Kim được Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp giấy phép theo số: 0108826218 vào ngày 17/07/2019.