7. Các thiết bị khác

Liên hệ

Mô tả

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các thiết bị khác như:

  • Hệ thống xếp tự động
  • Xe vận chuyển
  • Hệ thống lọc bụi khí lò…
Hình 1: Hệ thống xếp tự động
Hình 2: Xe vận chuyển
Hình 3: Các thiết bị đi kèm với lò luyện, lò bảo ôn

 

Hình 4: Các thiết bị khác

 

Hình 5: Các thiế bị khác