Loại thép phế trong lòng nhôm nóng chảy

Loại thép phế trong lòng nhôm nóng chảy

Sử dụng công nghệ mới hút bỏ thép phế trong lòng nhôm nóng chảy, giảm hàm lượng Fe rất hiệu quả. Giảm chi phí nhân công xử lý nhôm phế. Chúng tôi là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam cung cấp hệ thống này. Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi: Phone: 0982-783-143 Email: …

Hệ thống đốt sử dụng viên nén mùn cưa

Hệ thống đốt sử dụng viên nén mùn cưa

Sử dụng viên nén mùn cưa thay thế cho dầu FO trong nấu luyện nhôm giúp giảm chi phí nhiên liệu hiệu quả. Chúng tôi là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam cung cấp hệ thống đốt sử dụng viên nén mùn cưa. Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi: Phone: 0982-783-143 Email: …

Thải Nhiệt Bernoulli

Thải Nhiệt Bernoulli

Liên hệ: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÔM HOÀNG KIM Phone: 0982.783.143 Email: hoangkimalum@gmail.com Website: hoangkimalum.com …

2. Ghép đầu Billet

2. Ghép đầu Billet

Liên hệ: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÔM HOÀNG KIM Phone: 0982.783.143 Email: hoangkimalum@gmail.com Website: hoangkimalum.com …

1. Máy cưa nóng

1. Máy cưa nóng

Liên hệ: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÔM HOÀNG KIM Phone: 0982.783.143 Email: hoangkimalum@gmail.com Website: hoangkimalum.com …

7. Sàn nguội 冷床视频

7. Sàn nguội 冷床视频

Liên hệ: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÔM HOÀNG KIM Phone: 0982.783.143 Email: hoangkimalum@gmail.com Website: hoangkimalum.com …