3. Thiết bị cắt Billet nóng

Liên hệ

  • Kết cấu tổng thể lò bằng thép chất lượng cao.
  • Độ chính xác rất cao.
  • Độ biến dạng mặt cắt cực thấp.
  • Không phát sinh tổn hao nhôm.

Mô tả

Sau khi Billet trong Lò nung Billet đạt tới nhiệt độ đùn ép. Cửa lò sẽ mở ra, hệ thống con lăn đưa một đâu Billet ra khỏi lò để tiến hành cắt/cưa Billet. Chuẩn bị đưa vào máy Đùn ép.

Tính năng và ưu điểm:

  • Kết cấu tổng thể lò bằng thép chất lượng cao.
  • Độ chính xác rất cao.
  • Độ biến dạng mặt cắt cực thấp.
  • Không phát sinh tổn hao nhôm.