2. Lò nung Billet cảm ứng

Liên hệ

  • Đội sai lệnh nhiệt độ với độ chính xác cực cao.
  • Không sinh ra khí thải.
  • Không sử dụng hệ thống mỏ đốt khí.
  • Giảm thấp chi phí đầu tư và chi phí vận hành.

Mô tả

Ngoài lò nung Billet dạng đốt GAS truyền thống, chúng tôi còn phát triển loại lò nung Billet cảm ứng, với nhiều đặc tính vượt trội như sau:

  • Đội sai lệnh nhiệt độ với độ chính xác cực cao.
  • Không sinh ra khí thải.
  • Không sử dụng hệ thống mỏ đốt khí.
  • Giảm thấp chi phí đầu tư và chi phí vận hành.