5. Máy gọt vỏ Billet

Liên hệ

  • Độ đối xứng tâm Billet cao
  • Tự động nắn thẳng cây Billet
  • Hiệu quả gọt vỏ 100%
  • Hiệu quả bóc vỏ 100%
  • Bề mặt nhãn, bóng.

Mô tả

Billet sau khi đúc xong bề mặt có thể bị nứt, sần sùi, găm vật thể lạ, cong…Để tăng chất lượng bề mặt sản phẩm đùn ép. Cần phải xử lý bề mặt Billet.

Sản phẩm may gọt vỏ Billet sẽ loại bỏ hết mọi khuyết tật trên bề mặt Billet, loại bỏ khuyết tật, vật thể lạ găm vào bề mặt Billet, tạo lên bề mặt nhẵn bóng hoàn hảo cho cây Billet trước khi xuất xưởng hoặc đùn ép.

Máy gọt vỏ Billet có những đặc điểm như sau:

  • Độ đối xứng tâm Billet cao
  • Tự động nắn thẳng cây Billet
  • Hiệu quả gọt vỏ 100%
  • Hiệu quả bóc vỏ 100%
  • Bề mặt nhãn, bóng.