5. Lò đồng nhất

Liên hệ

  • Đồng đều tính chất bên trong.
  • Khử bỏ ứng suất dư bên trong.
  • Nâng chất lượng sản phẩm.

Mô tả

Sau khi nhôm lỏng được đúc thành nhôm cây (Billet) hay nhôm tấm. Sẽ được chuyển sang Lò đồng nhất để tiến hành xử lý nhiệt, làm đồng đều tính chất, khử bỏ các ứng suất dư bên trong. Nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hình 1: Lò đồng nhất

Hệ thống đốt

Lò đồng nhất sử dụng mỏ đốt tốc độ cao để gia nhiệt và điều chỉnh nhiệt độ. Sau khi nạp nhôm vào trong lò sẽ tiến hành điều chỉnh tăng nhiệt theo từng giai đoạn, để giảm thiểu sốc nhiệt. Sau đó sẽ đốt hết công suất để tăng nhiệt tới nhiệt độ đồng nhất.

Hình 2: Nguyên lý đồng nhất

Sau khi đạt tới nhiệt độ đồng nhất sẽ tắt bớt 01 mỏ đốt. Tới giai đoạn điều chỉnh nhiệt độ sẽ tắt tiếp 01 mỏ đốt nữa. Cuối cùng duy trì liên tục 02 mỏ đốt để điều chỉnh nhiệt độ trong Lò đồng nhất. Do điều chỉnh khói lò bằng núm xoay, nên nhiệt độ được điều chỉnh chính xác.

Hình 3: Hệ thống van đốt + Quạt đối lưu

Toàn bộ hệ thống đốt gồm:

  • Quạt gió, đường ống gió.
  • Hệ thống đánh lửa cao áp.
  • Đồng hồ áp suất, van điện từ, van tỉ lệ GAS/không khí.
Hình 4: Màn hình điều khiển

Toàn bộ hệ thống đốt do PLC điều khiển tự động, có thể thay đổi trương trình điều khiển để thay đổi công nghệ xử lý nhiệt.

Hình 5: Tủ điện điều khiển

Thông số kĩ thuật