Sử dụng công nghệ mới hút bỏ thép phế trong lòng nhôm nóng chảy, giảm hàm lượng Fe rất hiệu quả. Giảm chi phí nhân công xử lý nhôm phế.

Chúng tôi là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam cung cấp hệ thống này.

Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi:

Phone: 0982-783-143

Email: hoangkimalum@gmail.com